Храм „Св. Св. Кирил и Методий“2018-08-20T14:55:19+00:00

Project Description

Нуждаете се от експертно съдействие за планиране и реализиране на проект за мониторинг на строително или геотехническо съоръжение?

Свържете се с нас

Храм „Св. Св. Кирил и Методий“

  1. Заздравяване на земната основа и усилване на фундаментите
  2. Запълване на пукнатините с разтвор с компенсирано съсъхване;
  3. Усилване на тухлените сводове и куполи чрез външно залепена полимерна армировка
  4. Усилване на всички арки чрез обтегачи
  5. Напрягане на конструкцията на няколко нива
  1. Измерване на хоризонтални премествания чрез инклинометри
  2. Измерване на наклоняване на конструкцията чрез тилтметри
  3. Измерване на водно ниво чрез пиезометри
  4. Обединяване на всички датчици в общ компютър за целите на автоматизирано събиране на резултати

Конструктивно обследване

1 Определяне на натисковата якост на зидарията

2 Определяне на адхезия

3 Машинни сондажи и динамични пенетрационни тестове

Анализ и мерки за усилване

1 Пространствена визуализация на конструкцията

2 Линеен и нелинеен анализ на конструкцията

3 Усилване на земната основа чрез Jet Grouting

Геотехнически мониторинг

Детайли

ЦЕЛ

Аварийно конструктивно укрепване

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Бургас, България

ГОДИНА

2013 ÷ 2016

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изтегляне

Галерия